Layout: current: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource512 ), alternative: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource512), Fid:14, Did:0, useCase: 3

Latvijas Šaušanas federācija izpildījusi saistības ar Latvijas Olimpisko komiteju

Ivars Bācis
Ivars Bācis

Latvijas Šaušanas federācija izpildījusi saistības ar Latvijas Olimpisko komiteju
Publicitātes foto.

Latvijas Šaušanas federācija (LŠF), šodien, 30.decembrī, parakstot vienošanos ar Latvijas Olimpisko komiteju (LOK), par 2019. un 2020.gadā neatbilstoši sadarbības līgumu nosacījumiem izlietoto valsts budžeta līdzekļu daļēju atmaksu, ir izpildījusi savas saistības, kuras izrietēja no Valsts kontroles veiktās revīzijas rezultātiem.

Jau ziņots, ka Valsts kontrole, veicot revīziju LOK par valsts piešķirtā finansējumu lietderīgu izmantošanu sporta organizācijās 2019. un 2020. gadā, cita starpā arī LŠF konstatēja finansējuma izlietojumu 27 893,13 EUR apmērā, kas neatbilda sadarbības līgumu nosacījumiem. Ziņojumā Valsts kontrole norādīja nepieciešamību LOK sadarbībā ar Latvijas sporta federāciju padomi (LSFP) izvērtēt revīzijā konstatētos gadījumus par dubultā apmaksātiem sporta federāciju izdevumiem un lemt par pasākumiem konstatēto neatbilstību novēršanai, tai skaitā iespēju atgūt dubultā apmaksātos izdevumus.

LŠF jaunievēlētā valde, kas stājās amatā 2021.gada martā, analizējot radušos situāciju, veicot iekšēju auditu, uzskatīja par nepieciešamu un pamatotu veikt iepriekš iesniegto atskaišu sagatavošanu no jauna, pamatojoties uz faktiski grāmatvedībā esošajiem darījumus apliecinošiem dokumentiem un lūgt LOK, Valsts kontroli un Izglītības un zinātnes ministriju pieņemt koriģētās atskaites.

LŠF sākotnēji konstatēja, ka 11 270,60 EUR ir izlietoti neatbilstoši iepriekš noslēgtajiem sadarbības līgumiem par 2019. un 2020.gadu. LOK, detalizēti izvērtējot situāciju, piekrita slēgt vienošanos, un LŠF veica minēto līdzekļu atgriešanu.

Savukārt par pārējās summas 16 620,53 EUR apmērā izlietojuma atbilstību noslēgtajiem sadarbības līgumiem, atbilstoši LŠF iesniegtajām no jauna sagatavotajām atskaitēm tika veikta neatkarīgas auditoru kompānijas revīzija.
Neatkarīgā revīzija secināja, ka daļa no atskaitēs ietvertajiem finanšu līdzekļiem 3 007,66 EUR apmērā tomēr neatbilst noteiktajiem mērķiem, un ir atmaksājami. Š.g. 30.decembrī starp LOK un LŠF parakstīta vienošanās par šīs summas atmaksu.

Līdz ar to uzskatāms, ka LŠF izpildījusi saistības pret LOK un valsts budžetu, kas izrietēja no Valsts kontroles revīzijā konstatētajiem pārkāpumiem. Ar šīs vienošanās parakstīšanu ir atjaunota ilggadējā sadarbība starp LOK un LŠF par sporta programmu īstenošanu. Pateicoties LOK atbildīgajai pieejai finanšu jautājumu risināšanā un īpašai izpratnei pret sportistiem, LŠF ir saņēmusi arī tai 2021.gadā paredzēto finansējumu, ko izmantos sporta programmu īstenošanai. Iepriekš pieļauto kļūdu labošana un saistību nokārtošana dos iespēju LŠF turpināt sadarbību ar LOK un LSFP, nodrošinot no valsts budžeta līdzekļiem piešķirtā finansējuma atbilstošu apguvi un novirzīšanu sportam paredzētiem mērķiem.

Latvijas Šaušanas federācijas prezidents Raimonds Bergmanis atzīst: “Bijām ieinteresēti pēc iespējas drīzākā laikā atrisināt šo iepriekšējās federācijas vadības atstātā “mantojuma” problēmu. Veicām organizācijas iekšējo auditu, esam sakārtojuši visu normatīvo dokumentu bāzi, lai nodrošinātu valsts piešķirtā finansējuma izlietojuma uzraudzību un caurskatāmību. Panāktās vienošanās dod iespējas federācijai 2022.gadu uzsākt ar “jaunu, tīru lapu” un veltīt visus spēkus un enerģiju biedrības darbības primārajiem mērķiem - attīstīt šaušanas sportu Latvijā un sniegt atbalstu Latvijas labākajiem sportistiem sportisko mērķu sasniegšanā, ievērojot Latvijas likumus un labas pārvaldības principus."

LŠF atzinīgi vērtē Valsts kontroles aktivitātes un ieinteresētību sporta jautājumu sakārtošanā. LŠF pateicas Valsts kontrolei, Izglītības un zinātnes ministrijai un Latvijas Olimpiskajai Komitejai par to, ka visas iesaistītās puses jautājumu izskatīja pēc būtības ar mērķi sakārtot to tiesiski un racionāli.

Informāciju sagatavoja
Anita Krieķe-Jermacāne
Latvijas Šaušanas federācijas valdes locekle