Layout: current: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource176 ), alternative: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource176), Fid:1000, Did:0, useCase: 0

Vieglatlētikas treneri

Treneru kontaktinformācija un prasības sporta speciālistiem A, B vai C kategorijas setrifikāta
saņemšanai

Treneru kontaktinformācija 2013

Sporta speciālistu sertifikācija: LSFP

Latvijas Vieglatlētikas savienībā tiek apstiprināti treneri pēc šādiem papildus kritērijiem:

A kategorija - trenerim 5 gadu diapazonā jābūt vismaz 1 audzēknim, kurš ir izpildījis kvalifikācijas normatīvus uz starptautiskām sacensībām (OS, PČ, EČ, EČ U'23, EČ U'20, PČ U'20 un U'18) vai ir startējis Latvijas izlasē (Baltijas valstu mačsacīkste, Eiropas komandu čempionāts)

B kategorija - trenerim 5 gadu diapazonā jābūt vismaz 1 audzēknim, kurš ir startējis LČ, LČ U'20, LČ U'18, LČ U'16, LČ`14 un izcīnījis vietu starp divpadsmit labākajiem.

Sporta speciālistu sertifikācija

Iesniegumus un citus dokumentus sporta speciālistu sertifikācijai pieņem un piešķirtos sertifikātus izsniedz Latvijas Sporta federāciju padomes birojā - Olimpiskā sporta centra biroju ēkas 3.stāvā Grostonas ielā 6b, Rīgā, tālrunis un fakss: 67288924, e-pasts: sertifikacija@lsfp.lv  Turpat varat saņemt veidlapas dokumentu noformēšanai un nepieciešamo papildus informāciju. 

LSFP pieņem dokumentus sporta speciālistu (treneru) sertifikācijai. Fiziskā persona, kura vēlas saņemt sertifikātu komisijai iesniedz dokumentu sarakstu, kas pieejams ŠEIT

Latvijas sporta speciālistu reģistrs - ŠEIT

Latvijas Sporta federāciju padome informē, ka 2015.gada 13.novembrī spēkā stājās grozījumi 2010.gada 26.janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām" (turpmāk – MK noteikumi), paredzot, ka turpmāk strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus varēs arī personas, kuras iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā. Paredzēts arī, ka šīs personas iekļaujamas Sporta speciālistu reģistrā, kas publiski pieejams Latvijas Sporta federāciju padomes mājaslapā LSFP.
MK noteikumi papildināti ar 12.1 un 12.2 punktiem šādā redakcijā:
 
"12.1 Bez sertifikāta strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības) ir tiesīga arī persona, kura iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā un atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
            12.1 1. ir iegūta profesionālās ievirzes sporta izglītība (izglītības programmas kods 30V) akreditētā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādē;
            12.1 2. ir iegūts pilns pirmajam akadēmiskajam gadam paredzētais kredītpunktu skaits.
 
12.2 Informāciju par sporta veidu un augstākās izglītības iestādi, kurā persona iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā (norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un pievienojot attiecīgā sporta veida atzītas sporta federācijas rakstisku saskaņojumu) šo noteikumu 12.1 punktā minētā persona mēneša laikā pēc darba uzsākšanas iesniedz Latvijas Sporta federāciju padomē iekļaušanai sporta speciālistu reģistrā."
Ņemot vērā, ka atbilstoši MK noteikumu 12.2 punktam personai (studentam) jāsaņem attiecīgās atzītās sporta federācijas rakstisks saskaņojums, Latvijas Sporta federāciju padome ir izstrādājusi federācijas saskaņojuma veidlapu, kuru atradīsiet pielikumā. Tāpat informācijai pievienojam arī iesnieguma veidlapu, ko studentam kopā ar federācijas saskaņojumu jāiesniedz Latvijas Sporta federāciju padomē iekļaušanai Sporta speciālistu reģistrā.