Sportlat Valmieas maratonā - City Fitness pāru skrējiens

Sportlat Valmieas maratonā - City Fitness pāru skrējiens

Foto: Valmieras maratons 2009

19. septembrī notiks Sportlat Valmieras maratons 2010. Šogad kopā ar City Fitness ,dalībniekiem tiek piedāvāts jauns izaicinājums - tvert kopības sajūtu un piedalīties City Fitness pāru skrējienā, kas norisināsies Sportlat Valmieras maratona satelītksrējiena distances (5,8 km) ietvaros.

City Fitness pāru skrējiens būs lieliska iespēja dalībniekiem sacensties ar citiem pāriem. Divatā veicamā satelītskrējiena distance (5,8 km) ir ne tikai sportiskais izaicinājums, bet arī mudina pāra partnerus saliedēties vienam mērķim, kopā gatavoties startam un rezultatīvi sasniegt finišu.

Nosacījumi dalībai City Fitness pāru skrējienā:

+ Jāatrod pārinieks (pretējā dzimuma);
+ Vecuma grupa, kurā tiks skaitīts pāra rezultāts, tiek noteikta pēc principa – dzimšanas gadu summa dalīta ar 2 (piemēram - dāma dzimusi 1987.gadā, bet kungs - 1982.gadā, tad pāra rezultāts tiks vērtēts 2.grupā, jo dzimšanas gadu summa dalīta ar 2 = (1987+1982):2=1984,5);
+ Jāiesūta abu dalībnieku vārdi, uzvārdi, dzimšanas dati uz e-pastu: sportlat@sportlat.lv līdz 13.09.2010 plkst. 24.00 vai jāpiesaka savs pāris sacenību reģistratūrā – 18. - 19.septembrī (pirms starta!);
+ Abiem pāra dalībniekiem jāfinišē vienlaicīgi vai arī par pāra rezultātu tiek uzskatīts lēnākā pāra dalībnieka rezultāts.

VĒRTĒŠANA: 3 vispārīgās vecuma grupas:

1.grupa: 1986.dzimšanas gads un jaunāki
2.grupa: 1985. – 1970. dzimšanas gads
3.grupa: 1969.dzimšanas gads un vecāki

Katrā grupā uzvar pāris, kurš visātrāk veic distanci.

Pāru skrējiena dalībnieki baudīs pozitīvas emocijas startā un veselīgu konkurenci finišā. Ātrākie pāri saņems balvas no City Fitness.

Katrā vecuma grupā tiks apbalvoti pirmās trīs vietas ieguvušie pāri:

1.vietu ieguvušā pāra abi dalībnieki iegūs City Fitness 6 mēnešu abonementu. Balvas vērtība- 459,98 Ls;
2.vietu ieguvušā pāra abi dalībnieki iegūs City Fitness 3 mēnešu abonementu. Balvas vērtība– 243,98 Ls;
3.vietu ieguvušā pāra abi dalībnieki iegūs City Fitness 1 mēneša abonementu. Balvas vērtība– 89,98 Ls

Sīkāka informācija par apbalvošanu Sateltītskrējiena un City Fitness pāru skrējiena nolikumā;

Pāru skrējiena trase būs identiska satelītksrējiena distancei, kura trases shēmu var apskatīt Sportlat Valmieras maratons ,sadaļā „Satletītskrējiens/City Fitness pāru skrējiens”.

Dalības maksa City Fitness pāru skrējienam ir identiska Satelītskrējienam: Reģistrējoties 01.08. – 16.09.2010. - 6,- LVL vai 18. – 19.09.2010. (1diena pirms un sacensību diena) - 8,- LVL.

Informācija: Sportlat Valmieras maratons, pa tālruni: 26326527 (Anna) vai e-pastu sportlat@sportlat.lv

Tev jābūt autorizētam,