Mērķtiecīgiem cilvēkiem.

Individuālie fiziskās sagatavotības un vieglatlētikas treniņi

- Vispusīgā un speciālā fiziskā sagatavotība
- Spēcīga atlēta pakāpeniska veidošana
- Plānveidīga muskuļu spēka, skriešanas ātruma, atsperīguma, reakcijas, stājas un kustību tehnikas uzlabošana
- Individuāli pielāgota metodika katra sportista vajadzībām, atkarībā no vecumposma, veselības stāvokļa, spēļu/sacensību grafika un personības iezīmēm
- Darbs ilgtermiņā
(No 12 gadiem)

Konsultācija-meistarklase nelielai sportistu grupai

(No 15 gadiem)

Individuālās konsultācijas

Fiziskās sagatavotības problēmu risinājumi. Personīgā sporta stratēğija un treniņu plāni.

Sportistu testēšana un apmācība

(No 15 gadiem)

Semināri

Tev jābūt autorizētam,